Intercontec Distributor - Shortec Electronics

Intercontec Part Number Description
AKUA020FR01620040400 Kupplung mit Zentralbef. 12P
AKUA020FR01620200400 Signalkupplung 12P,SpeedTEC-
AKUA020FR11620035400 Signalkupplung
AKUA020FR11620040400 Kupplung mit Zentralbef.
AKUA020FR11620200400 Signalkupplung 12P, SpeedTEC-
AKUA020FS04600035400 Signalkupplung 12 pol.
AKUA020FS04600200400 Signalkupplung 12P, SpeedTEC-
AKUA020FS04610035400 Signalkupplung 12 pol.
AKUA020FS04610200400 Signalkupplung 12P, SpeedTEC-
AKUA020FS04620035400 Signalkupplung 12 pol.
AKUA020FS04620040400 Kupplung mit Zentralbef. 12P
AKUA020FS04620200400 Signalkupplung 12P,SpeedTEC-
AKUA020FS04620240400 Signalkupplung 12P mit ZBV
AKUA020FS13620035400 Signalkupplung 12P
AKUA020FS13620200400 Signalkupplung 12P, SpeedTEC-
AKUA020MR04100035400 Kupplung 12P Knubbeldichtung
AKUA020MR04100200400 Kupplung 12P Knubbeldichtung
AKUA020MR04120035400 Kupplung 12P Knubbeldichtung
AKUA020MR04120200400 Kupplung 12P Knubbeldichtung
AKUA020MR04380200400 Signalkupplung 12P SpeedTEC-
AKUA020MR04390200400 Signalkupplung 12P SpeedTEC-
AKUA020MR04400203400 Signalkupplung 12P m. Zentral-
AKUA020MR04410200400 Signalkupplung 12P SpeedTEC-
AKUA020MR04600035400 Signalkupplung
AKUA020MR04600040400 Kupplung mit Zentralbef. 12P
AKUA020MR04600053400 Signalwinkelkupplung 12P
AKUA020MR04600053400 Signalwinkelkupplung 12P
AKUA020MR04600200400 Signalkupplung 12P,SpeedTEC-
AKUA020MR04610035400 Signalkupplung
AKUA020MR04610040400 Kupplung mit Zentralbef. 12P
AKUA020MR04610200400 Signalkupplung 12P,SpeedTEC-
AKUA020MR04620035400 Signalkupplung 12P
AKUA020MR04620039400 Signalkupplung 80/120° cod12P
AKUA020MR04620200400 Signalkupplung 12P SpeedTEC-
AKUA020MR04620203400 Kupplung mit Zentralbef. 12P
AKUA020MR04620240400 Kupplung mit Zentralbef. 12P
AKUA020MR83600040400 Kupplung mit Zentralbef. 12P
AKUA020MS06390240400 Kupplung mit Zentralbef. 12P
AKUA020MS06580038400 BUS-Kupplung Leistung 12P
AKUA020MS06600035400 Signalkupplung
AKUA020MS06600040400 Kupplung mit Zentralbef. 12P
AKUA020MS06600200400 Signalkupplung 12P,SpeedTEC-
AKUA020MS06610035400 Signalkupplung
AKUA020MS06610200400 Signalkupplung 12P, SpeedTEC-
AKUA020MS06620035400 Signalkupplung
AKUA020MS06620200400 Signalkupplung 12P,SpeedTEC-
AKUA020NN00600200400 Signalkupplung 12P
AKUA020NN00610035400 Signalkupplung 12P
AKUA020NN00610200400 Signalkupplung 12P, SpeedTEC-
AKUA020NN00610240400 Kupplung mit Zentralbef.
AKUA020NN00620040400 Kupplung mit Zentralbef.
AKUA020NN00620200400 Signalkupplung 12P
AKUA020NN00620200400 Signalkupplung 12P, SpeedTEC-
AKUA021F13620035400 Signalkupplung 12E
AKUA021FR01610035400 Signalkupplung
AKUA021FR01610200400 Signalkupplung 12E, SpeedTEC-
AKUA021FR01620035400 12E Crimpbuchse
AKUA021FR01620200400 Signalkupplung 12E,SpeedTEC-
AKUA021FR01620203400 Kupplung mit Zentralbef. 12E
AKUA021FS04610035400 12E Crimpstift
AKUA021FS04610200400 Signalkupplung 12E, SpeedTEC-
AKUA021FS04620035400 Signalkupplung
AKUA021FS04620200400 Signalkupplung 12E, SpeedTEC-
AKUA021FS13620200400 Signalkupplung 12E, SpeedTEC-
AKUA021MR04380200400 Signalkupplung 12E SpeedTEC-
AKUA021MR04410200400 Signalkupplung 12E,SpeedTEC-
AKUA021MR04410203400 Signalkupplung 12E m. Zentral-
AKUA021MR04600035400 12E Crimpstift
AKUA021MR04600040400 Kupplung mit Zentralbef. 12E
AKUA021MR04600200400 Signalkupplung 12E, SpeedTEC-
AKUA021MR04610035400 12E Crimpstift
AKUA021MR04610040400 Kupplung mit Zentralbef. 12E
AKUA021MR04610200400 Signalkupplung 12E SpeedTEC-
AKUA021MR04620035400 Signalkupplung 12E
AKUA021MR04620035400 Signalkupplung 12E
AKUA021MR04620039400 Signalkupplung 80/120° cod
AKUA021MR04620040400 Kupplung mit Zentralbef. 12E
AKUA021MR04620200400 Signalkupplung 12E, SpeedTEC-
AKUA021MR04620200400 Signalkupplung 12E,SpeedTEC-
AKUA021MR04980038400 BUS-Kupplung 12E Leistungs-
AKUA021MS06590038400 17E BUS-Kupplung Leistung
AKUA021MS06600035400 Kupplung 12E Lötkontaktstifte
AKUA021MS06600200400 Kupplung 12E Lötkontaktstifte
AKUA021MS06610200400 Kupplung 12E Lötkontaktstifte
AKUA021MS06620200400 Kupplung 12E Lötkontaktstifte
AKUA021NN00610035400 12E Crimpstift
AKUA021NN00610200400 Signalkupplung 12E, SpeedTEC-
AKUA021NN00610240400 Kupplung mit Zentralbef. 12E
AKUA021NN00620035400 12E Crimpstift
AKUA021NN00620200400 Signalkupplung 12E, SpeedTEC-
AKUA021NN00730255400 BUS BUS Signalkupplung 12E
AKUA022FR01620035400 Signalkupplung 12P CODE 20
AKUA022FR01620200400 Signalkupplung 12P CODE 20
AKUA022MR04620035400 Signalkupplung 12P CODE 20
AKUA022MR04620200400 Signalkupplung 12P CODE 20
AKUA022MR04620240400 Signalkupplung 12P CODE 20
AKUA025FR01620200400 Signalkupplung 12E cod20°
AKUA025MR04620035400 12E cod20° Crimpstift
AKUA025MR04620200400 Signalkupplung 12E cod20°
AKUA034FR01580038400 BUS BUS Kupplung 17E
AKUA034FR01590038400BUS 17E BUS-Kupplung Leistung
AKUA034FR01610035400 17E Signalkupplung 17 pol.
AKUA034FR01610200400 Signalkupplung 17E, SpeedTEC-
AKUA034FR01620035400 Signalkupplung 17E
AKUA034FR01620200400 Signalkupplung 17E, SpeedTEC-
AKUA034FR01730055400 BUS Signalkupplung 17E BUS
AKUA034FR11390200400 Signalkupplung 17E, SpeedTEC-
AKUA034FR11610035400 17E Signalkupplung 17 pol.
AKUA034FR11610200400 Signalkupplung 17E, SpeedTEC-
AKUA034FS04400035400 Signalkupplung 17E
AKUA034FS04610035400 Signalkupplung 17E
AKUA034FS04610200400 Signalkupplung 17E,SpeedTEC-
AKUA034FS04620035400 Signalkupplung 17E
AKUA034FS04620200400 Signalkupplung 17E, SpeedTEC-
AKUA034MR04100035400 Signalkupplung 17-pol.Standard
AKUA034MR04100200400 Signalkupplung 17E, SpeedTEC-
AKUA034MR04390200400 Signalkupplung 17E SpeedTEC-
AKUA034MR04400035400 Signalkupplung 17E
AKUA034MR04400200400 Signalkupplung 17E, SpeedTEC-
AKUA034MR04410035400 Signalkupplung 17E
AKUA034MR04410200400 Signalkupplung 17E, SpeedTEC-
AKUA034MR04500069400 Sondertype Index 17E
AKUA034MR04550350400 Signalwinkelkupplung 17E
AKUA034MR04580038400 BUS BUS Kupplung 17E
AKUA034MR04600035400 Signalkupplung 17-pol.Standard
AKUA034MR04600040400 Kupplung mit Zentralbef.
AKUA034MR04600200400 Signalkupplung 17E, SpeedTEC-
AKUA034MR04610040400 Kupplung mit Zentralbef. 17E
AKUA034MR04610200400 Signalkupplung 17E, SpeedTEC-
AKUA034MR04610200400 Signalkupplung 17-pol.Standard
AKUA034MR04610240400 Kupplung mit Zentralbef. 17E
AKUA034MR04610252400 Signalkupplung 17E, SpeedTEC-
AKUA034MR04620035400 Signalkupplung 17-pol.Standard
AKUA034MR04620040400B0 17E Kupplung Crimpbuchse
AKUA034MR04620200400 Signalkupplung 17E, SpeedTEC-
AKUA034MR04620240400 Kupplung mit Zentralbef. 17E
AKUA034MR04620252400 Signalkupplung 17E, SpeedTEC-
AKUA034MR04730055400 BUS Signalkupplung 17-pol. E-Teil
AKUA034MR04730200400 Signalkupplung 17E, SpeedTEC-
AKUA034MR04730203400 Kupplung mit Zentralbef. 17E
AKUA034MR83620035400 Signalkupplung 17E
AKUA034MR83620200400 Signalkupplung 17E, SpeedTEC-r
AKUA034MS06600035400 Signalkupplung 17 E
AKUA034MS06600200400 Signalkupplung 17E, SpeedTEC-
AKUA034MS06610035400 Signalkupplung 17-pol.
AKUA034MS06610200400 Signalkupplung 17E, SpeedTEC-
AKUA034MS06620035400 Signalkupplung 17E
AKUA034MS06620200400 Signalkupplung 17E, SpeedTEC-
AKUA034MS06730255400 BUS Signalkupplung 17-pol. E-Teil
AKUA034NN00390200400 Signalkupplung 17E, SpeedTEC-
AKUA034NN00400040400 Kupplung mit Zentral-
AKUA034NN00410200400 Signalkupplung 17E, SpeedTEC-
AKUA034NN00610035400 Signalkupplung 17-E
AKUA034NN00610065000 17E Edelstahl 14404
AKUA034NN00610066000 17E Edelstahl 14571
AKUA034NN00610069400 Signalkupplung 17E
AKUA034NN00610200400 Signalkupplung 17-E, SpeedTEC-
AKUA034NN00610240400 Kupplung mit Zentralbef.
AKUA034NN00620035400 Signalkupplung 17-pol.Standard
AKUA034NN00620200400 Signalkupplung 17E, SpeedTEC-
AKUA034NN00730049400 BUS BUS Signal-Kupplung 17E
AKUA035FR01390035400 Signalkupplung17P
AKUA035FR01400040400 Kupplung mit Zentralbef. 17P
AKUA035FR01480350400 Signalwinkelkupplung17P
AKUA035FR01590038400 17P BUS-Kupplung Leistung
AKUA035FR01610035400 17P Crimpbuchse
AKUA035FR01610040400 Kupplung mit Zentralbef. 17P
AKUA035FR01610200400 Signalkupplung 17P, SpeedTEC-
AKUA035FR01620035400 17P Crimpbuchse
AKUA035FR01620200400 Signalkupplung 17P SpeedTEC-
AKUA035FR01730053400 BUS Signalkupplung gewinkelt 17P
AKUA035FR01730203400 Kupplung mit Zentralbef. 17P
AKUA035FR11620035400 Signalkupplung 17P
AKUA035FR11620040400 Kupplung mit Zentralbef.
AKUA035FS04100035400 Signalkupplung 17P Knubbeldich
AKUA035FS04410200400 Signalkupplung 17P, SpeedTEC-
AKUA035FS04600035400 Signalkupplung 17P
AKUA035FS04600200400 Signalkupplung 17P, SpeedTEC-
AKUA035FS04610035400 Signalkupplung 17P
AKUA035FS04610200400 Signalkupplung 17P, SpeedTEC-
AKUA035FS04610203400 Signalkupplung 17P mit ZBV
AKUA035FS04610240400 Signalkupplung 17P mit ZBV
AKUA035FS04620240400 Signalkupplung 17P mit ZBV
AKUA035FS04730055400 BUS BUS Kupplung Signalklemmung
AKUA035FS13620035400 Signalkupplung 17P
AKUA035FS13620040400 Kupplung mit Zentralbef.
AKUA035FS13620200400 Signalkupplung 17P, SpeedTEC-
AKUA035MR04590038400BUS 17P BUS-Kupplung Leistung
AKUA035MR04610035400 Signalkupplung 17-pol.Standard
AKUA035MR04610040400 Kupplung mit Zentralbef.
AKUA035MR04610053400 Signalwinkelkupplung 17P
AKUA035MR04610069000 Sondertype Index 17P
AKUA035MR04610200400 Signalkupplung 17P, SpeedTEC-
AKUA035MR04620040400 Kupplung mit Zentralbef.
AKUA035MR04620040400B0 Kupplung mit Zentralbefestigun
AKUA035MR83410200400 Signalkupplung 17P, speedTEC-r
AKUA035MS06390200400 Signalkupplung 17P, SpeedTEC-
AKUA035MS06600200400 Signalkupplung 17P, SpeedTEC-
AKUA035MS06610035400 Kupplung 17-pol P-Teil Lötst
AKUA035MS06610200400 Signalkupplung 17P, SpeedTEC-
AKUA035MS06620035400 Kupplung 17-pol P-Teil Lötst
AKUA035MS06620200400 Signalkupplung 17P, SpeedTEC-
AKUA035NN00610035400 Signalkupplung 17P
AKUA035NN00610200400 Signalkupplung 17P, SpeedTEC-
AKUA035NN00620035400 Signalkupplung 17P
AKUA035NN00620200400 Signalkupplung 17P, SpeedTEC-
AKUA035NN00730049400 BUS BUS Signal-Kupplung 17P
AKUA035NN00730053400 BUS Signalkupplung gewinkelt 17P
AKUA047MR0485151A400 M17 Signalkupplung 12pol.E
AKUA047MR0485158A400 M17 Signalkupplung 12pol.E
AKUA047NN0087151A400 M17 Signalkupplung 12pol.E
AKUA054FR01620035400 09E Kupplung Crimpbuchse
AKUA054FR01620200400 Signalkupplung 09E,SpeedTEC-
AKUA054MR04400035400 Signalkupplung 9E
AKUA054MR04400200400 Signalkupplung 9E,SpeedTEC-
AKUA054MR04600035400 09E Kupplung Crimpstift
AKUA054MR04600200400 Signalkupplung 9E, SpeedTEC-
AKUA054MR04610035400 09E Kupplung Crimpstift
AKUA054MR04610200400 Signalkupplung 09E, SpeedTEC-
AKUA054MR04610203400 Signalkupplung 09E mit
AKUA054MR04620035400 09E Crimpstifte
AKUA054MR04620200400 Signalkupplung 09E, SpeedTEC-
AKUA054MR83600035400 09E Kupplung Crimpstift
AKUA054MR83600200400 Signalkupplung 09E, SpeedTEC-
AKUA054MS06410200400 Signalkupplung 9E, SpeedTEC-
AKUA054MS06600035400 09E Kupplung
AKUA054MS06600200400 Signalkupplung 09E, SpeedTEC-
AKUA054MS06620035400 Signalkupplung 9E
AKUA054MS06620200400 Signalkupplung 9E, SpeedTEC-
AKUA054NN00390203400 Signalkupplung 09E mit
AKUA055FR01610203400 Signalkupplung 09P mit
AKUA055FR01620035400 09P Crimpbuchse
AKUA055FR01620200400 Signalkupplung 09P, SpeedTEC-
AKUA055FR11620035400 Signal0kupplung 9P
AKUA055FR11620200400 Signalkupplung 9P, SpeedTEC-
AKUA055FS04620040400 Kupplung mit Zentralbef. 9P
AKUA055MR04600040400 Kupplung mit Zentralbef. 9P
AKUA055MS06620035400 09P Lötstifte
AKUA055MS06620200400 Signalkupplung 09P, SpeedTEC-
AKUA055NN00390203400 Signalkupplung 09P mit
AKUA057FR01610035400 Signalkupplung
AKUA070FR10600040400 Kupplung mit Zentralbef.
AKUA070FR10620035400 Signalkupplung 8+1P
AKUA070FR10620200400 Signalkupplung 8+1P,SpeedTECre
AKUA070FR29600200400 Signalkupplung 8+1P, SpeedTEC-
AKUA070FR29610035400 8+1P Crimpbuchse
AKUA070FR29610200400 Signalkupplung 8+1P, SpeedTEC-
AKUA070FR29620035400 Signalkupplung 8+1p
AKUA070FR29620200400 Signalkupplung 8+1P,SpeedTEC-
AKUA070FS34620035400 8+1P Crimpbuchse
AKUA070FS34620200400 Signalkupplung 8+1P, SpeedTEC-
AKUA070FS34620240400 Kupplung mit Zentralbef. 8+1P
AKUA070MR18400035400 Signalkupplung 8+1 P
AKUA070MR18400200400 Signalkupplung 8+1P,SpeedTEC-
AKUA070MR18600035400 Signalkupplung 8+1 P
AKUA070MR18600200400 Signalkupplung 8+1 P,SpeedTEC-
AKUA070MR18610035400 Signalkupplung 8+1 P
AKUA070MR18610200400 Signalkupplung 8+1P,SpeedTEC-
AKUA070MR18620035400 Signalkupplung 8+1 P
AKUA070MR18620040400 Kupplung mit Zentralbef. 8+1P
AKUA070MR18620200400 Signalkupplung 8+1P, SpeedTEC-
AKUA070MS19610035400 Signalkupplung 8+1P
AKUA071FR29620035400 8+1E mit Crimpbuchsen
AKUA071FR29620200400 Signalkupplung 8+1E, SpeedTEC-
AKUA071FS34620035400 8+1E mit Lötbuchsen
AKUA071FS34620200400 Signalkupplung 8+1E SpeedTEC-
AKUA071MR18600035400 Signalkupplung 8+1 E
AKUA071MR18600036400 Signalkupplung 8+1E
AKUA071MR18600200400 Signalkupplung 8+1 E,SpeedTEC-
AKUA071MR18610035400 Signalkupplung 8+1E
AKUA071MR18610200400 Signalkupplung 8+1E,SpeedTEC-
AKUA071MR18620035400 8+1E Crimpstifte
AKUA071MS1940200400 Signalkupplung 8+1E, SpeedTEC-
AKUA071MS19610200400 Signalkupplung 8+1E, SpeedTEC-
AKUA071MS19620035400 8+1E Crimpstifte
AKUA071MS19620040400 Kupplung mit Zentralbef. 8+1E
AKUA071MS19620200400 Signalkupplung 8+1E, SpeedTEC-
AKUA071NN00610200400 Signalkupplung 8+1E
AKUA151FR12610200400 Signalkupplung 06P SpeedTEC-
AKUA151FS14410203400 Signalkupplung 06P SpeedTEC-
AKUA151FS14410240400 Signalkupplung 06P mit ZBV
AKUA151FS14610240400 Signalkupplung 06P mit ZBV
AKUA151NN00390203400 Signalkupplung 06P, SpeedTEC-
AKUA152FR12610035400 Signalkupplung 06E
AKUA152FR12610200400 Signalkupplung 06E, SpeedTEC-
AKUA152FR12620035400 06E mit Crimpbuchsen
AKUA152FR12620200400 Signalkupplung 06E, SpeedTEC-
AKUA152FS14610035400 Signalkupplung 06E
AKUA152FS14610200400 Signalkupplung 06E,SpeedTEC-
AKUA152MR08610200400 Signalkupplung 06E, SpeedTEC-
AKUA152MR08620035400 Signalkupplung 06E
AKUA152MR08620200400 Signalkupplung 06E, SpeedTEC-
AKUA152MS11390200400 Signalkupplung 06E, SpeedTEC-
AKUA152NN00390203400 Signalkupplung 06E, SpeedTEC-
AKUA157FR01620035400 07P Crimpbuchse
AKUA157FR01620200400 Signalkupplung 07P SpeedTEC-
AKUA158FR12610035400 Signalkupplung 7E
AKUA158FR12610200400 Signalkupplung 7E SpeedTEC-
AKUA158FS14610203400 Signalkupplung 7E SpeedTEC-
AKUA158FS14620240400 Signalkupplung 7E SpeedTEC-
AKUA158MR04620035400 07E Crimpstift
AKUA158MR08400200400 Signalkupplung 07E SpeedTEC-
AKUA158MR08620200400 Signalkupplung 07E SpeedTEC-
AKUA163FR01610035400 Signalkupplung 16E
AKUA163FR01610200400 Signalkupplung 16E, SpeedTEC-
AKUA163MR04600040400 Kupplung mit Zentralbef. 16P
AKUA164FS04610035400 16E
AKUA164FS04610200400 Signalkupplung 16E, SpeedTEC-
AKUA164MR04600040400 Kupplung mit Zentralbef. 16E
AKUA164MR04600200400 Signalkupplung 16E, SpeedTEC-
AKUA164MR04610035400 16E Signalkupplung E-Teil
AKUA164MR04610200400 Signalkupplung 16E, SpeedTEC-
AKUA164MR04620035400 16E Signalkupplung Standard
AKUA164MR04620200400 Signalkupplung 16E, SpeedTEC-
AKUA232MS06600035400 Signalkupplung 12P
AKUA232MS06600200400 Signalkupplung 12P,SpeedTEC-
AKUA233MR04620035400 Signalkupplung12P Codierpin7
AKUA278FR9159003840 BUS BUS Kupplung 16+3 P-Teil
AKUA278FR91610035400 Signalkupplung 16+3P, Erdungs-
AKUA278FR91610200400 Signalkupplung 16+3P, Erdungs-
AKUA278FR92400035400 Signalkupplung 16+3P Buchsenk.
AKUA278FR92400200400 Signalkupplung 16+3P, SpeedTEC
AKUA278FR92610035400 Signalkupplung 16+3P Buchsenk.
AKUA278FR92610200400 Signalkupplung 16+3P,SpeedTEC-
AKUA278FR92620035400 16+3P Crimpbuchse
AKUA278FR92620200400 Signalkupplung 16+3P,SpeedTEC
AKUA278MR93390035400 Signalkupplung 16+3 P
AKUA278MR93400035400 Signalkupplung 16+3 P
AKUA278MR93400200400 Signalkupplung 16+3P,SpeedTEC-
AKUA278MR93410200400 Signalkupplung 16+3P,SpeedTEC-
AKUA278MR93580350400 Signalwinkelkupplung 16+3P
AKUA278MR93610035400 Signalkupplung 16+3 P
AKUA278MR93610053400 Signalwinkelkupplung 16+3P
AKUA278MR93610200400 Signalkupplung 16+3 P,SpeedTEC
AKUA279FR92400035400 Signalkupplung 19E
AKUA279FR92400200400 Signalkupplung 19E,SpeedTEC-
AKUA279MR93400035400 Signalkupplung 19E
AKUA279MR93400200400 Signalkupplung 19E,SpeedTEC-
AKUA279MR93580038400 BUS BUS Kupplung 16+3 E
AKUA279MR93600035400 Signalkupplung 16+3 E
AKUA279MR93600200400 Signalkupplung 16+3 E,SpeedTEC
AKUA279MR93610035400 19 pol. inkl. Stiften E-Teil
AKUA279MR93610200400 Signalkupplung 16+3E, SpeedTEC
AKUA279MR93620035400 16+3E Crimpsti m. Erdungsfeder
AKUA279MR93620200400 Signalkupplung 16+3E,SpeedTEC-
AKUA279NN00400035400 Signalkupplung 19E
AKUA279NN00400200400 Signalkupplung 19E, SpeedTEC-
AKUA279NN00610035400 Signalkupplung 19 pol. E-Teil
AKUA279NN00610200400 Signalkupplung 19E, SpeedTEC-
AKUA349NN00600040400 Kupplung mit Zentralbef. 17E
AKUA349NN00600200400 Signalkupplung 17-pol. D-SUB
AKUA349NN00620200400 Signalkupplung 17E, SpeedTEC-
AKUA355MRZN620040400 Kupplung mit Zentralbef. 12P
AKUA361NN00620200400 Signalkupplung 12-pol. Code 20
AKUA384FR0158035K400 Kupplung 26P Crimpbuchsen
AKUA384FR0159035K400 Signalkupplung 26P inkl.
AKUA384FR1159035K400 Signalkupplung 26P inkl.
AKUA384MR0455035K400 Signalkupplung 26P
AKUA384MR0458035K400 Signalkupplung 26P
AKUA385FR0155035K000 Signalkupplung 26E
AKUA385FR0158035K400 Kupplung 26E Crimpbuchsen
AKUA385FR0159035K400 Kupplung 26E Crimpbuchsen
AKUA385FR1155035K000 Signalkupplung 26E, inkl.
AKUA385FS0458035K400 Signalkupplung 26E
AKUA385FS1342035K400 Signalkupplung 26E
AKUA385FS1348035K400 Signalkupplung 26E
AKUA385MR0455035K400 Signalkupplung 26E
AKUA385MR0458035K400 Kupplung 26E Crimpstift
AKUA385MR0459035K400 Signalkupplung 26E
AKUA385MS0655035K400 Kupplung 26E
AKUA385MS0658035K400 Kupplung 26E
AKUA385NN0055035K400 Signalkupplung 26E
AKUA385NN0058035K400 Signalkupplung 26E
AKUA385NN0059035K400 Signalkupplung 26E
AKUA389FR01410035400 Signalkupplung 17P, Codier-
AKUA389FR01410200400 Signalkupplung 17P, Codier-
AKUA395FR0155002H400 Twintec Kupplung 15+4 E
AKUA395FR0158002H400 Twintec Kupplung 15+4 E
AKUA395MR0458002H400 Twintec Kupplung 15+4 E
AKUA493FR01410035400 Signalkupplung 17E Codier-
AKUA493FR01410200400 Signalkupplung 17E Codier-
AKUA494MR04410035400 Signalkupplung 17E Codier-
AKUA494MR04410200400 Signalkupplung 17E Codier-
AKUA558FR9159003840 BUS BUS Kupplung 16+3 P-Teil
AKUA558FR91610035400 Signalkupplung 16+3P ohne
AKUA558FR91610200400 Signalkupplung 16+3P ohne
AKUA558FR92400200400 Signalkupplung 16+3P ohne
AKUA558FR92410200400 Signalkupplung 16+3P ohne
AKUA558FR92610200400 Signalkupplung 16+3P ohne
AKUA558FR92730255400 BUS Signalkupplung 16+3 P-Teil
AKUA558FU01620035400 Signalkupplung 16+3P ohne
AKUA558FU01620200400 Signalkupplung 16+3P ohne
AKUA558MR93610200400 Signalkupplung 16+3P ohne
AKUA558NN00390203400 Signalkupplung 16+3P
AKUA559FR92610035400 16+3E Crimpbuchse
AKUA559FR92610200400 Signalkupplung 16+3E,SpeedTEC-
AKUA559FR92620035400 16+3E Crimpbuchse
AKUA559FR92620200400 Signalkupplung 16+3E,SpeedTEC-
AKUA559FR92730203400 Signalkupplung 16+3E
AKUA559MR934000335400 Signalkupplung 16+3E
AKUA559MR93400200400 Signalkupplung 16+3E,SpeedTEC-
AKUA559MR93600200400 Signalkupplung 16+3E,SpeedTEC-
AKUA559MR93610035400 Signalkupplung 16+3E
AKUA559MR93610200400 Signalkupplung 16+3E,SpeedTEC-
AKUA559MR93620035400 Signalkupplung 16+3E
AKUA559MR93620200400 Signalkupplung 16+3E,SpeedTEC-
AKUA559MR93730055400 BUS Signalkupplung 16+3 E-Teil
AKUA559MR93730203400 Signalkupplung 16+3E
AKUA559MU01610035400 Signalkupplung 16+3E
AKUA559MU01610200400 Signalkupplung 16+3E,SpeedTEC-
AKUA559NN00390203400 Signalkupplung 16+3E
AKUA559NN00610035400 Signalkupplung 16+3E
AKUA559NN00610200400 Signalkupplung 16+3E,SpeedTEC-
AKUA624MRZN620200400 Signalstecker 17E inkl. AMP
AKUA624MRZY600040400 Kupplung mit Zentralbef. M25
AKUA624MRZY610035400 Signalkupplung 17E
AKUA624MRZY610200400 Signalkupplung 17E D-SUB
AKUA624MRZY620035400 Signalstecker 17E inkl. AMP
AKUA624MRZY620035400A7 6FX2003-1CF17 (Excl-Satz GROB)
AKUA624MRZY620200400 Signalstecker 17E inkl. AMP
AKUA624NN00610035400 17E
AKUA624NN00610069400 Sondertyp 17E Signalkupplung
AKUA624NN00610200400 Signalkupplung 17E, SpeedTEC-
AKUA624NN00620035400 17E
AKUA624NN00620200400 Signalkupplung 17E, SpeedTEC-
AKUA626MRZY610035400 12P 12x0,2-0,58, 12x0,08-0,22
AKUA626MRZY610200400 Signalkupplung 12E, D-SUB
AKUA626MRZY620035400 Signalkupplung 12P inkl. AMP
AKUA626MRZY620200400 Signalkupplung 12P inkl. AMP
AKUA626NN00620035400 12P SUB-D man.
AKUA626NN00620200400 Signalkupplung 12P, SpeedTEC-
AKUA629NN00620035400 Signalkupplung 12E für Buchse
AKUA629NN00620200400 Signalkupplung 12E für Buchse
AKUA630MRZY620200400A7 Signalkupplung 12P 100er Satz
AKUA630NN00620200400 Signalkupplung 12P D-SUB
AKUA630NN00620235400 Signalkupplung 12P D-SUB
AKUA693MRZN620200400 Signalkupplung 12E inkl. AMP
AKUA693MRZY620200400A7 Signalkupplung 12E 100er Satz
AKUA693NN00620200400 Signalkupplung 12E für Stifte
AKUA817FRZN410035400 Signalkupplung 12P, D-Sub
AKUA817FRZN410040400 Signalkupplung mit ZG M25x1,5
AKUA817FRZN410200400 Signalkupplung 12P, D-Sub
AKUA817FRZN620035400 Signalkupplung 12P, D-Sub
AKUA817FRZN620200400 Signalkupplung 12P, D-Sub
AKUA817NN00410035400 Signalkupplung 12P, D-Sub
AKUA817NN00410040400 Signalkupplung mit ZG M25x1,5
AKUA817NN00410200400 Signalkupplung 12P, D-Sub
AKUA817NN00620035400 Signalkupplung 12P D-SUB
AKUA817NN00620035400 Signalkupplung 12P, D-Sub
AKUA817NN00620200400 Signalkupplung 12P D-SUB
AKUA817NN00620200400 Signalkupplung 12P, D-Sub
AKUA863MS0687004A400 Ohne PE-Anbindung
AKUA874MR1085001A400 M17 Signalkupplung 17pol.
AKUA874MR1085158A400 M17 Signalkupplung 17pol. E
AKUA874MR1086001A400 M17 Signalkupplung 17pol.
AKUA874MR1086151A400 M17 Signalkupplung 17pol.
AKUA874MR1087157A400 M17 S-Kupplung mit Zentral-
AKUA874NN0085151A400 M17 Signalkupplung 17pol.
AKUA874NN0085158A400 M17 S-Kupplung mit Zentral-
AKUA874NN0086151A400 M17 Signalkupplung 17pol.
AKUA874NN0087151A400 M17 Signalkupplung 17pol.
AKUA874NN0087158A400 M17 S-Kupplung mit Zentral-
AKUA876FR1085158A400 M17 Signalkupplung 17P mit
AKUA876NN0087001A400 M17 Signalkupplung 17pol.P
AKUA876NN0087158A400 M17 Signalkupplung mit Zentral
AKUA880FR0886001A400 M17 Signalkupplung 7P
AKUB000NN00410041400 Signalkupplung Kunststoff
AKUB000NN00410042400 Signalkuppl Kunststoff 80/120°
AKUB000NN00600041400 Signalkupplung Kunststoff
AKUB000NN00600042400 Signalkuppl Kunststoff 80/120°
AKUB000NN00620041400 Signalkupplung Kunststoff
AKUB000NN00620042400 Signalkuppl Kunststoff 80/120°
AKUB015MR04390041400 Signalkupplung Kunstoff 17E
AKUB015MR04410041400 Signalkupplung Kunstoff 17E
AKUB020FR01620041400 12P Signalkupplung Kunststoff
AKUB020FR11620041400 12P Signalkupplung Kunststoff
AKUB020FR11620042400 12P Kunstst.Kuppl 80/120°
AKUB020FS04620041400 12P Lötbuchsen Kunststoffumm
AKUB020FS13620041400 12P Lötbuchsen Kunststoffumm
AKUB020MR04390041400 12P Signalkupplung Kunststoff
AKUB020MR04410041400 12P Signalkupplung Kunststoff
AKUB020MR04600041400 12P Signalkupplung Kunststoff
AKUB020MR04600042400 Signalkuppl Kunststoff 80/120°
AKUB020MR04620041400 12P Signalkupplung Kunststoff
AKUB020MR04620042400 Signalkuppl Kunststoff 80/120°
AKUB020MS06400041400 12P Lötstifte Kunststoffumm
AKUB020MS06600041400 12P Lötstifte Kunststoffumm
AKUB020MS06620041400 12P Lötstifte Kunststoffumm
AKUB020NN00410041400 12P Signalkupplung Kunststoff
AKUB020NN00600041400 Signalkupplung 12P
AKUB021FR01620041400 12E Crimpbuchse
AKUB021FS04620041400 Signalkupplung 12E Kunststoff
AKUB021MS06620041400 12E Crimpstecker
AKUB034FR01620041400 Signalkupplung 17E
AKUB034MR04390041400 Signalstecker Kunstoff 17E
AKUB034MR04410042400 Signalkupplung Kunstoff 17E
AKUB034MR04600041400 Signalstecker Kunstoff 17E
AKUB034MR04610041400 Signalkupplung Kunststoff 17E
AKUB034MR04620041400 Signalstecker 17E Kunstoff
AKUB034MS06410041400 Signalkupplung Kunstoff 17E
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 

Send Requirement

submit
Folgende Felder bitte unberührt lassen!
Send Requirement